Geschiedenis

Een duik in de historie levert een interessant beeld op van de geschiedenis van het Waag gebouw. Voordat het pand in 1998 de bestemming kreeg van Stadscafé, ging er al een lange reeks uiteenlopende functies aan vooraf. Oorspronkelijk was De Waag een overheidsgebouw waar handelswaar gewogen werd. Al in 1342 wordt er melding gemaakt van een waaggebouw, maar de eerste papieren die wijzen op de huidige Waag dateren van 1539.

De Waag ademt geschiedenis. Dat ziet u op alle verdiepingen, in alle hoeken. De Waag gaat dan ook ver terug. De eerste melding van het Delftse waaggebouw duikt op in 1342, maar de officiële papieren zeggen 1539.

Stadswaag

Als actieve handelsplaats is Delft verplicht om het handelswaar te wegen in een stadswaag. Eerst in slechts de helft van het huidige gebouw, de andere helft koopt de gemeente in 1644. Nu is er ruimte voor een grote weegschaal. Die hangt vandaag de dag nog altijd in de Waag en geeft het jaar 1647 prijs.

Beneden en boven

Turf, pluimvee, groenten, boter en kaas: in het drukke handelscentrum beneden wordt veel waar binnengebracht. Ook per boot via de achterkant. Boven huist het gilde van Goud- en Zilversmeden, later opgevolgd door het artsen- en apothekersgilde (nog altijd te zien op een steen op de achtergevel).

Twee gebouwen worden één

In 1770 ondergaat de Waag een grondige verbouwing en worden de twee gebouwen zichtbaar één. Na het opheffen van de gilden in 1798 wordt de bovenverdieping onder andere een gymnasium en een telefooncentrale.

De Waag wordt De Waag!

Rond 1960 weegt men de laatste kazen in De Waag. Daarna gebruikt Delft het gebouw als fietsenstalling en vanaf in 1973 als theater. Na een grondige verbouwing verschijnt in 1999 het huidige Eetcafé en Restaurant De Waag.

×